Skip to content

My Body My Home

Ai Weiwei, Rong Rong, Zhang Huan, He Yunchang, Song Dong, Zheng Guogu

ARTFARM

Summer 2010

Zheng Guogu éƒ‘国谷 Embroidering for Another 2000 Years #48 å†ç»£ä¸¤åƒå¹´ #48

Zheng Guogu 郑国谷
Embroidering for Another 2000 Years #48 再绣两千年 #48

2006-2007
Embroidery on felt
74 3/4 x 74 3/4 in (190 x 190 cm)

Ai Weiwei è‰¾æœªæœª Colored Vases 彩陶瓶

Ai Weiwei 艾未未
Colored Vases 彩陶瓶

2009
Set of eleven, pottery, industrial paint
Approx. 22cm x 21cm x 21cm each

He Yunchang ä½•äº‘昌  Shooter æžªæ‰‹

He Yunchang 何云昌 
Shooter 枪手
Set of 4 color photographs 摄影
20 x 24 in each (51 x 61 cm)

Edition of 18

Rong Rong è£è£ No. 3 (1) Beijing åŒ—京 3 (1)

Rong Rong 荣荣
No. 3 (1) Beijing 北京 3 (1)

1999
Hand-tinted gelatin silver print
39 1/4 x 39 1/4 in (100 x 100 cm)

Edition of 10

Back To Top