Skip to content

Ten Thousand Things

Wu Jian'an

NEW YORK

September 8 – November 12, 2016

Wu Jian'an: Ten Thousand Things, Installation view

Wu Jian'an: Ten Thousand Things

Installation view

Wu Jian'an: Ten Thousand Things, Installation view

Wu Jian'an: Ten Thousand Things

Installation view

Wu Jian'an: Ten Thousand Things, Installation view

Wu Jian'an: Ten Thousand Things

Installation view

Back To Top