Skip to content

Winsor Blue

Wang Gongyi

NEW YORK

November 17, 2018 – January 19, 2019

Wang Gongyi: Winsor Blue

Wang Gongyi: Winsor Blue
Installation view

Wang Gongyi: Winsor Blue

Wang Gongyi: Winsor Blue
​Installation view

Wang Gongyi: Winsor Blue

Wang Gongyi: Winsor Blue
​Installation view

Wang Gongyi: Winsor Blue

Wang Gongyi: Winsor Blue
​Installation view

Back To Top