Skip to content
Turn of the Century: Photography in China
Turn of the Century: Photography in China
Hong Hao, Hong Lei, Rong Rong, Song Dong & Yin Xiuzhen, Wang Tiande NEW YORK June 27 – August 16, 2019
Needlepoint
Needlepoint
Cui Fei, Fu Xiaotong, Hong Lie, Lucy Liu, Wu Jian'an NEW YORK May 3 – June 22, 2019
Chambers Review II
Chambers Review II
Cui Fei, GAMA, Guo Hongwei, Ho Sintung, Hong Lei, Lam Tung-pang, Wu Jian'an NEW YORK May 3 – June 22, 2019
Mi Lou
Mi Lou
Recent Works by Hong Lei NEW YORK June 21 – August 1, 2012
Mi Lou
Mi Lou
Recent Works by Hong Lei BEIJING February 18 – March 25, 2012
Characters
Characters
Works by Gu Wenda, Yang Jiechang, Wang Tiande, Qiu Zhijie, Feng Mengbo, Song Dong, Cui Fei and Hong Lei ARTFARM Summer 2011
River Flows East: Landscapes of the Imagination
River Flows East: Landscapes of the Imagination
Luo Yongjin, Wu Jian'an, Hong Lei, Shen Fan, Huang Yuanqing, Qiu Zhijie, Yang Yongliang BEIJING July 31 – August 28, 2010
Art and Rocks: Nature Found and Made
Art and Rocks: Nature Found and Made
Martin Kline, Hong Lei, Robert Oxnam, Zhan Wang and Meng Zhao ARTFARM June 16 – August 15, 2009
Seasons: Hong Lei’s Recent Works
Seasons: Hong Lei’s Recent Works
Recent Works by Hong Lei NEW YORK January 8 - February 28, 2009
Seasons: Hong Lei’s Recent Works
Seasons: Hong Lei’s Recent Works
Recent Works by Hong Lei BEIJING August 30 - October 18, 2008
Another Lonely Plant Revisited
Another Lonely Plant Revisited
Chi Peng, Guo Hongwei, He Yunchang, Hong Hao, Hong Lei, Qiu Zhije, Rong Rong, Shi Jinsong, Tang Yi, Shi Jing, Wang Jianwei, Wu Jian'an BEIJING June 1 – July 5, 2008
NET
NET
Participating Artists: Ai Weiwei, He Yunchang, Hong Hao, Hong Lei, Lu Shengzhong, Qiu Zhijie, Rong Rong & inri, Shi Jinsong, Song Dong, Wang Jianwei, Wang Tiande, Wu Jian'an, Yin Xiuzhen, Yu Hong, Zhan Wang, Zhang Peili, Zheng Guogu BEIJING September 20 – November 3, 2007
Transmitting the Ancient
Transmitting the Ancient
Still-life photography by Hong Lei NEW YORK April 20 – June 3, 2006
Viewpoints: Chinese Photography Today
Viewpoints: Chinese Photography Today
Participanting Artists: Chi Peng, He Yunchang, Hong Lei, Song Dong, Weng Fen and Zhang Huan NEW YORK January 13 – February 19, 2005
Intersection: Contemporary Oil Painting & Photography
Intersection: Contemporary Oil Painting & Photography
Works by Shi Chong, Chen Danqing, Hong Lei, Han Lei and Liu Zheng NEW YORK June 8 – July 23, 2004
Hong Lei's Narrative: An Alternative Beauty
Hong Lei's Narrative: An Alternative Beauty
Hong Lei NEW YORK June 26 – August 2, 2003
Back To Top