Skip to content
New Photo - Ten Years - 1996-2007 - Catalogue / Shop - Chambers Fine Art

Edition of 600
Hard case wrapped in cloth, Beijing, 2007
Includes 5 hand stiched books inside hard case

$255 + shipping

Wang Xu, Guan Ce, Liu Zheng, Jiang Zhi, Zhao Liang, Rong Rong, San Mao, Yan Lei, Zhuang Hui, An Hong, Gao Bo, Liu Anping, Hong Lei, Zheng Guogu, Jin Yongquan

Back To Top