Skip to content

Me Myself & I

Chi Peng, Chu Yun, Guo Hongwei, Lin Jingjing, Tang Yi, and Wu Jian’an

ARTFARM

October 17, 2009 – February 21, 2010

Me Myself and I:, Installation view

Me Myself and I:

Installation view

Me Myself and I:, Installation view

Me Myself and I:

Installation view

Me Myself and I:, Installation view

Me Myself and I:

Installation view

Back To Top