Skip to content
Wu Jian'an: 500 Brushstrokes
Wu Jian'an: 500 Brushstrokes
Wu Jian'an NEW YORK (ArtFarm) June 11 – August 31, 2022
The Illustrated Word: Artwork Inspired by Calligraphy
The Illustrated Word: Artwork Inspired by Calligraphy
Asia Week Special Presentation NEW YORK (Greenwich Village) March 12 – 19, 2020
Infinite Labyrinth
Infinite Labyrinth
Wu Jian'an ARTFARM September 8 – December 31, 2019
Infinite Labyrinth
Infinite Labyrinth
Wu Jian'an NEW YORK September 5 – 28, 2019
Needlepoint
Needlepoint
Cui Fei, Fu Xiaotong, Hong Lie, Lucy Liu, Wu Jian'an NEW YORK May 3 – June 22, 2019
Chambers Review II
Chambers Review II
Cui Fei, GAMA, Guo Hongwei, Ho Sintung, Hong Lei, Lam Tung-pang, Wu Jian'an NEW YORK May 3 – June 22, 2019
Ten Thousand Things
Ten Thousand Things
Wu Jian'an NEW YORK September 8 – November 12, 2016
Ten Thousand Things
Ten Thousand Things
New Works by Wu Jian'an BEIJING May 14 – August 14, 2016
Transformation
Transformation
Recent Works by Wu Jian'an NEW YORK November 6 – December 20, 2014
Transformation
Transformation
Recent Works by Wu Jian'an BEIJING March 29 – May 18, 2014
2012-2013 Chambers Review
2012-2013 Chambers Review
Cai Jin, Feng Mengbo, Guo Hongwei, Song Hongquan, Taca Sui, Wu Jian'an, Xie Xiaoze, Zhang Dun BEIJING December 14, 2013 – January 19, 2014
Seven Layered Shell
Seven Layered Shell
Wu Jian'an NEW YORK March 8 – April 21, 2012
Seven Layered Shell
Seven Layered Shell
Wu Jian'an BEIJING November 5 – December 16, 2011
River Flows East: Landscapes of the Imagination
River Flows East: Landscapes of the Imagination
Luo Yongjin, Wu Jian'an, Hong Lei, Shen Fan, Huang Yuanqing, Qiu Zhijie, Yang Yongliang BEIJING July 31 – August 28, 2010
Me Myself & I
Me Myself & I
Chi Peng, Chu Yun, Guo Hongwei, Lin Jingjing, Tang Yi, and Wu Jian’an ARTFARM October 17, 2009 – February 21, 2010
Paper! Paper!
Paper! Paper!
Guo Hongwei, Hong Hao, Lu Shengzhong, Qiu Zhijie, Wang Tiande and Wu Jian'an NEW YORK May 14 - June 13, 2009
The Heaven of Nine Levels
The Heaven of Nine Levels
Recent Works by Wu Jian’an NEW YORK September 11 - October 25, 2008
The Heaven of Nine Levels
The Heaven of Nine Levels
Recent Works by Wu Jian’an BEIJING July 12 - August 24, 2008
Another Lonely Plant Revisited
Another Lonely Plant Revisited
Chi Peng, Guo Hongwei, He Yunchang, Hong Hao, Hong Lei, Qiu Zhije, Rong Rong, Shi Jinsong, Tang Yi, Shi Jing, Wang Jianwei, Wu Jian'an BEIJING June 1 – July 5, 2008
NET
NET
Participating Artists: Ai Weiwei, He Yunchang, Hong Hao, Hong Lei, Lu Shengzhong, Qiu Zhijie, Rong Rong & inri, Shi Jinsong, Song Dong, Wang Jianwei, Wang Tiande, Wu Jian'an, Yin Xiuzhen, Yu Hong, Zhan Wang, Zhang Peili, Zheng Guogu BEIJING September 20 – November 3, 2007
Daydreams
Daydreams
Works by Wu Jian'an NEW YORK January 5 – February 25, 2006
Back To Top