Skip to content

Another Lonely Plant Revisited

Chi Peng, Guo Hongwei, He Yunchang, Hong Hao, Hong Lei, Qiu Zhije, Rong Rong, Shi Jinsong, Tang Yi, Shi Jing, Wang Jianwei, Wu Jian'an

BEIJING

June 1 – July 5, 2008

Another Lonely Planet Revisited:

Another Lonely Planet Revisited:
Installation view

Another Lonely Planet Revisited:

Another Lonely Planet Revisited:
Installation view

Another Lonely Planet Revisited:

Another Lonely Planet Revisited:
Installation view

Another Lonely Planet Revisited:

Another Lonely Planet Revisited:
Installation view

Back To Top