Skip to content
Tan Dun’s Organic Music
Tan Dun’s Organic Music
NEW YORK October 24, 2009 – January 9, 2010
Paper! Paper!
Paper! Paper!
Guo Hongwei, Hong Hao, Lu Shengzhong, Qiu Zhijie, Wang Tiande and Wu Jian'an NEW YORK May 14 - June 13, 2009
Mochou
Mochou
Recent Works by Qiu Zhijie NEW YORK March 12 – May 9, 2009
Seasons: Hong Lei’s Recent Works
Seasons: Hong Lei’s Recent Works
Recent Works by Hong Lei NEW YORK January 8 - February 28, 2009
CO 2008
CO 2008
Participating Artists: Chen Zhiyuan, Jia Hongyu, Yuan Yuan, Zhao Jingyan NEW YORK November 6 - December 20, 2008
The Heaven of Nine Levels
The Heaven of Nine Levels
Recent Works by Wu Jian’an NEW YORK September 11 - October 25, 2008
Blog It: New Wave of New Wave
Blog It: New Wave of New Wave
Guo Hongwei, Tang Yi, Shi Jing NEW YORK June 12 - August 1, 2008
A Hundred Year Old Tree Blooms Again
A Hundred Year Old Tree Blooms Again
Works by Zheng Guogu NEW YORK April 15 – May 31, 2008
Ne Zha - A Child's Boutique
Ne Zha - A Child's Boutique
Works by Shi Jinsong NEW YORK February 28 – April 5, 2008
Artists continue to try hard
Artists continue to try hard
Works by Yang Jiechang NEW YORK January 5 – February 23, 2008
The Rock Touring Around Great Britain
The Rock Touring Around Great Britain
Works by He Yunchang NEW YORK November 8 – December 22, 2007
Dilemma: Three Way Fork in the Road
Dilemma: Three Way Fork in the Road
Works by Wang Jianwei NEW YORK October 4 – November 3, 2007
Square Earth, Round Heaven
Square Earth, Round Heaven
Works by Lu Shengzhong NEW YORK September 6 – 29, 2007
What About Sculpture?
What About Sculpture?
Participanting Artists: Ai Weiwei, Zheng Guogu, Liu Jianhua, Zhang Huan, Shi Jinsong, Song Dong, Yin Xiuzhen, and Wang Tiande NEW YORK June 7 – July 19, 2007
Elegant Gathering
Elegant Gathering
Hong Hao's Opening NEW YORK April 19 – June 2, 2007
Made by Tiande II
Made by Tiande II
Works by Wang Tiande NEW YORK March 1 – April 14, 2007
The Shape of Time
The Shape of Time
Works by Qiu Zhijie NEW YORK January 16 – February 24, 2007
Back To Top