Skip to content
Chambers Staff Exhibition
Chambers Staff Exhibition
Cheng Zhong, Chutian Shu, Jordan Tinker, Kiki Fu, Kyle Wong, Luowei Zhang, Padme Chen, Tongxi Yin NEW YORK August 22 – 23, 2019
Turn of the Century: Photography in China
Turn of the Century: Photography in China
NEW YORK June 27 – August 16, 2019
Needlepoint
Needlepoint
NEW YORK May 3 – June 22, 2019
Chambers Review II
Chambers Review II
NEW YORK May 3 – June 22, 2019
Pixy Liao: Open Kimono
Pixy Liao: Open Kimono
Pixy Liao NEW YORK March 7 – April 27, 2019
Taca Sui: Grotto Heavens
Taca Sui: Grotto Heavens
Taca Sui NEW YORK March 7 – April 27, 2019
Cao Yi, Li Qing, Yi Xin Tong, and Zhao Zhao: Adrift
Cao Yi, Li Qing, Yi Xin Tong, and Zhao Zhao: Adrift
Cao Yi, Li Qing, Yi Xin Tong, and Zhao Zhao NEW YORK January 24 – March 2, 2019
Wang Gongyi: Winsor Blue
Wang Gongyi: Winsor Blue
Wang Gongyi NEW YORK November 17, 2018 – January 19, 2019
Shang Yang: New Works
Shang Yang: New Works
Shang Yang NEW YORK September 15 – November 10, 2018
Nadiah Bamadhaj: Ravaged
Nadiah Bamadhaj: Ravaged
Nadiah Bamadhaj NEW YORK June 7 – August 17, 2018
Fu Xiaotong: Proliferation
Fu Xiaotong: Proliferation
Fu Xiaotong NEW YORK June 7 – August 17, 2018
Yan Shanchun: West Lake II
Yan Shanchun: West Lake II
Yan Shanchun NEW YORK April 19 - June 2, 2018
Past and Present
Past and Present
Kaikodo NEW YORK March 15 – April 14, 2018
Wang Dongling: Poetry and Painting
Wang Dongling: Poetry and Painting
Wang Dongling NEW YORK February 25 - April 14, 2018
Roadside Picnic - The Zone
Roadside Picnic - The Zone
NEW YORK December 14, 2017 – February 17, 2018
Guo Hongwei: Plastic Heaven
Guo Hongwei: Plastic Heaven
Guo Hongwei NEW YORK November 16 – December 9, 2017
ACAW THINKING PROJECTS Presents Guo Hongwei: The Pre-existent Painting
ACAW THINKING PROJECTS Presents Guo Hongwei: The Pre-existent Painting
Guo Hongwei & Judy Blum-Reddy NEW YORK October 21, 2017 - November 12, 2017
Yang Jiechang: The Whip
Yang Jiechang: The Whip
Yang Jiechang NEW YORK September 7 – October 17, 2017
Transitions: Dong Yuan, Lam Tung-pang and Lao Tongli
Transitions: Dong Yuan, Lam Tung-pang and Lao Tongli
Dong Yuan, Lam Tung-pang and Lao Tongli NEW YORK June 22 – September 2, 2017
Endurance: New Works by Xie Xiaoze
Endurance: New Works by Xie Xiaoze
Xie Xiaoze NEW YORK April 6 – June 17, 2017
Surfaced
Surfaced
Ho Sintung NEW YORK February 2 – April 1, 2017
Back To Top