Skip to content
Chambers Staff Exhibition
Chambers Staff Exhibition
Cheng Zhong, Chutian Shu, Jordan Tinker, Kiki Fu, Kyle Wong, Luowei Zhang, Padme Chen, Tongxi Yin NEW YORK August 22 – 23, 2019
Turn of the Century: Photography in China
Turn of the Century: Photography in China
NEW YORK June 27 – August 16, 2019
Needlepoint
Needlepoint
NEW YORK May 3 – June 22, 2019
Chambers Review II
Chambers Review II
NEW YORK May 3 – June 22, 2019
Pixy Liao: Open Kimono
Pixy Liao: Open Kimono
Pixy Liao NEW YORK March 7 – April 27, 2019
Taca Sui: Grotto Heavens
Taca Sui: Grotto Heavens
Taca Sui NEW YORK March 7 – April 27, 2019
Cao Yi, Li Qing, Yi Xin Tong, and Zhao Zhao: Adrift
Cao Yi, Li Qing, Yi Xin Tong, and Zhao Zhao: Adrift
Cao Yi, Li Qing, Yi Xin Tong, and Zhao Zhao NEW YORK January 24 – March 2, 2019
Wang Gongyi: Winsor Blue
Wang Gongyi: Winsor Blue
Wang Gongyi NEW YORK November 17, 2018 – January 19, 2019
Shang Yang: New Works
Shang Yang: New Works
Shang Yang NEW YORK September 15 – November 10, 2018
Nadiah Bamadhaj: Ravaged
Nadiah Bamadhaj: Ravaged
Nadiah Bamadhaj NEW YORK June 7 – August 17, 2018
Fu Xiaotong: Proliferation
Fu Xiaotong: Proliferation
Fu Xiaotong NEW YORK June 7 – August 17, 2018
严善錞:西湖 II
严善錞:西湖 II
Yan Shanchun NEW YORK 2018年4月19日—2018年6月02日
Past and Present
Past and Present
Kaikodo 纽约 2018年3月15日—2013年9月3日
王冬龄:诗与画
王冬龄:诗与画
Wang Dongling 纽约 2018年2月25日—2018年4月14日
Roadside Picnic - The Zone
Roadside Picnic - The Zone
纽约 2017年12月14日—2018年2月17日
郭鸿蔚:造型天
郭鸿蔚:造型天
Guo Hongwei 纽约 2017年11月16日-2017年12月9日
亚洲当代艺术周《思考创作》展览推出《郭鸿蔚:天然》
亚洲当代艺术周《思考创作》展览推出《郭鸿蔚:天然》
Guo Hongwei & Judy Blum-Reddy 纽约 2017年10月21日-2017年11月12日
杨诘苍:天地一笔
杨诘苍:天地一笔
Yang Jiechang 纽约 2017年9月7日—2017年10月17日
转变:董媛,林东鹏,劳同丽
转变:董媛,林东鹏,劳同丽
Dong Yuan, Lam Tung-pang and Lao Tongli 纽约 2017年6月22日—2017年9月2日
韧:谢晓泽新作
韧:谢晓泽新作
谢晓泽 纽约 2017年4月6日—6月17日
何倩彤:画皮
何倩彤:画皮
何倩彤 纽约 2017年2月2日—4月1日
回到顶部