Skip to content
Chambers Review II
Chambers Review II
NEW YORK May 3 – June 22, 2019
Fu Xiaotong, Guo Hongwei, Li Qing, Wu Didi: Against the Stream
Fu Xiaotong, Guo Hongwei, Li Qing, Wu Didi: Against the Stream
Fu Xiaotong, Guo Hongwei, Li Qing, Wu Didi BEIJING February 23 – April 14, 2019
Guo Hongwei: Plastic Heaven
Guo Hongwei: Plastic Heaven
Guo Hongwei NEW YORK November 16 – December 9, 2017
ACAW THINKING PROJECTS Presents Guo Hongwei: The Pre-existent Painting
ACAW THINKING PROJECTS Presents Guo Hongwei: The Pre-existent Painting
Guo Hongwei & Judy Blum-Reddy NEW YORK October 21, 2017 - November 12, 2017
The Great Metaphorist
The Great Metaphorist
Guo Hongwei BEIJING September 12 – October 19, 2014
2012-2013 Chambers Review
2012-2013 Chambers Review
Cai Jin, Feng Mengbo, Guo Hongwei, Song Hongquan, Taca Sui, Wu Jian'an, Xie Xiaoze, Zhang Dun BEIJING December 14, 2013 – January 19, 2014
Observations
Observations
Guo Hongwei, Shi Jing, Ye Nan and Zhao Zhao ARTFARM July 1 – September 3, 2013
Painting is Collecting III
Painting is Collecting III
Guo Hongwei NEW YORK September 6 – October 27, 2012
Painting is Collecting
Painting is Collecting
Guo Hongwei BEIJING May 5 – June 23, 2012
Things
Things
New Works by Guo Hongwei NEW YORK April 1 – May 15, 2010
Me Myself & I
Me Myself & I
Chi Peng, Chu Yun, Guo Hongwei, Lin Jingjing, Tang Yi, and Wu Jian’an ARTFARM October 17, 2009 – February 21, 2010
Things
Things
New Works by Guo Hongwei BEIJING August 27 – October 24, 2009
Paper! Paper!
Paper! Paper!
Guo Hongwei, Hong Hao, Lu Shengzhong, Qiu Zhijie, Wang Tiande and Wu Jian'an NEW YORK May 14 - June 13, 2009
Blog It: New Wave of New Wave
Blog It: New Wave of New Wave
Guo Hongwei, Tang Yi, Shi Jing NEW YORK June 12 - August 1, 2008
Another Lonely Plant Revisited
Another Lonely Plant Revisited
Chi Peng, Guo Hongwei, He Yunchang, Hong Hao, Hong Lei, Qiu Zhije, Rong Rong, Shi Jinsong, Tang Yi, Shi Jing, Wang Jianwei, Wu Jian'an BEIJING June 1 – July 5, 2008
Back To Top