Skip to content

万物

邬建安近作

北京

2016年5月14日—2016年8月14日

Wu Jian'an: Ten Thousand Things, Installation view

Wu Jian'an: Ten Thousand Things

Installation view

Wu Jian'an: Ten Thousand Things, Installation view

Wu Jian'an: Ten Thousand Things

Installation view

Wu Jian'an: Ten Thousand Things, Installation view

Wu Jian'an: Ten Thousand Things

Installation view

Wu Jian'an: Ten Thousand Things, Installation view

Wu Jian'an: Ten Thousand Things

Installation view

回到顶部