Skip to content

2012-2013 Chambers Review

Cai Jin, Feng Mengbo, Guo Hongwei, Song Hongquan, Taca Sui, Wu Jian'an, Xie Xiaoze, Zhang Dun

BEIJING

December 14, 2013 – January 19, 2014

Guo Hongwei 郭鸿蔚(b. 1982), Plant No. 6收集者- 木
Taca Sui 塔可(b. 1984), Odes of Wei-Two 卫风—二子
Cai Jin蔡锦(b.1965), Landscape No. 83,82,77风景83,82,77
Wu Jian’an 邬建安 (b.1980), Scarlet Horse! 赤兔,赤兔!
Xie Xiaoze 谢晓泽(b.1966), May 5/May 6, 2012, F.T. 2012年5月5/6日F.T.
Feng Mengbo 冯梦波(b.1966), M Shot0302
2012-2013 Chambers ReviewInstallation view
2012-2013 Chambers ReviewInstallation view
2012-2013 Chambers ReviewInstallation view
2012-2013 Chambers ReviewInstallation view
Back To Top