Skip to content
Like Moths to a Flame
Like Moths to a Flame
Recent Works by Ye Nan BEIJING November 17 – December 28, 2012
Not Too Late
Not Too Late
Recent Works by Feng Mengbo BEIJING September 15 – October 28, 2012
Painting is Collecting III
Painting is Collecting III
Guo Hongwei NEW YORK September 6 – October 27, 2012
Jiang Qi
Jiang Qi
Li Hongbo, Wang Lei, Wei Ming and Ye Sen BEIJING June 30 – July 31, 2012
Mi Lou
Mi Lou
Recent Works by Hong Lei NEW YORK June 21 – August 1, 2012
Painting is Collecting
Painting is Collecting
Guo Hongwei BEIJING May 5 – June 23, 2012
Origins
Origins
Cui Fei and Taca Sui NEW YORK May 3 – June 15, 2012
Seven Layered Shell
Seven Layered Shell
Wu Jian'an NEW YORK March 8 – April 21, 2012
Mi Lou
Mi Lou
Recent Works by Hong Lei BEIJING February 18 – March 25, 2012
Persona 3
Persona 3
Ai Weiwei, Wang Xingwei and Ding Yi NEW YORK January 12 – February 25, 2012
The Way of Chopsticks III
The Way of Chopsticks III
Song Dong + Yin Xiuzhen NEW YORK November 11 – December 19, 2011
Seven Layered Shell
Seven Layered Shell
Wu Jian'an BEIJING November 5 – December 16, 2011
When Dust Settles
When Dust Settles
Recent Works by Su Zhiguang NEW YORK September 15 – October 28, 2011
According to Zhao Zhao
According to Zhao Zhao
New Works BEIJING September 10 – October 23, 2011
Characters
Characters
Works by Gu Wenda, Yang Jiechang, Wang Tiande, Qiu Zhijie, Feng Mengbo, Song Dong, Cui Fei and Hong Lei ARTFARM Summer 2011
A Difference of Opinion
A Difference of Opinion
Zhang Dun + Mi Mai NEW YORK June 30 – September 9, 2011
The Way of Chopsticks III
The Way of Chopsticks III
Song Dong + Yin Xiuzhen BEIJING June 11 – July 30, 2011
3720, Recent Works by Wang Tiande, Digital No10 sa47
3,720
Recent Works by Wang Tiande NEW YORK May 5 – June 25, 2011
Ruins, Fragments and Wedding Gown Series: 1996-2000
Ruins, Fragments and Wedding Gown Series: 1996-2000
Rong Rong BEIJING April 23 – June 5, 2011
Make It New
Make It New
Mi Mai, Su Zhiguang, Yang Dawei, Ye Funa, Zeng Yang, Zhang Dun and Zhu Changhai BEIJING March 12 – April 16, 2011
Fugitive Visions
Fugitive Visions
Paintings by Qiu Shihua and Shi Jing NEW YORK January 15 – February 26, 2011
In Between
In Between
Paintings by Jacob Feige and Jeffrey Schweitzer BEIJING January 8 – February 28, 2011
A Decade
A Decade
Lu Shengzhong NEW YORK November 11 – December 31, 2010
Layers
Layers
Recent Works by Xie Xiaoze BEIJING October 30, 2010 – January 4, 2011
3,720
3,720
Recent Works by Wang Tiande BEIJING September 18 – October 23, 2010
Yi Bite
Yi Bite
Recent Works by Feng Mengbo NEW YORK September 16 – November 5, 2010
River Flows East: Landscapes of the Imagination
River Flows East: Landscapes of the Imagination
Luo Yongjin, Wu Jian'an, Hong Lei, Shen Fan, Huang Yuanqing, Qiu Zhijie, Yang Yongliang BEIJING July 31 – August 28, 2010
A World of Yesterday and Tomorrow
A World of Yesterday and Tomorrow
Yuan Yuan NEW YORK July 1 – August 20, 2010
Phosphorus Red
Phosphorus Red
Ye Nan NEW YORK June 3 – 26, 2010
My Body My Home
My Body My Home
Ai Weiwei, Rong Rong, Zhang Huan, He Yunchang, Song Dong, Zheng Guogu ARTFARM Summer 2010
Seen in Passing
Seen in Passing
New Works by Shi Jing BEIJING May 29 – July 7, 2010
Post New Photo
Post New Photo
BEIJING April 17 – May 29, 2010
Things
Things
New Works by Guo Hongwei NEW YORK April 1 – May 15, 2010
Phosphorus Red
Phosphorus Red
Ye Nan BEIJING March 6 – April 11, 2010
A World of Yesterday and Tomorrow
A World of Yesterday and Tomorrow
Works by Yuan Yuan BEIJING March 6 – April 11, 2010
Yin Xiuzhen
Yin Xiuzhen
Works: 1994 - 2008 NEW YORK February 4 – March 20, 2010
Back To Top