Skip to content
Wang Gongyi: Winsor Blue
Wang Gongyi: Winsor Blue
Wang Gongyi NEW YORK November 17, 2018 – January 19, 2019
Shi Chong: Hidden Figures
Shi Chong: Hidden Figures
Shi Chong BEIJING November 3, 2018 – January 26, 2019
Shang Yang: New Works
Shang Yang: New Works
Shang Yang ARTFARM September 16, 2018 – April 6, 2019
Shang Yang: New Works
Shang Yang: New Works
Shang Yang NEW YORK September 15 – November 10, 2018
Taca Sui: Grotto Heavens
Taca Sui: Grotto Heavens
Taca Sui BEIJING September 8 – October 20, 2018
Shang Yang, Wang Chuan, Yan Shanchun: A State of Mind
Shang Yang, Wang Chuan, Yan Shanchun: A State of Mind
Shang Yang, Wang Chuan, Yan Shanchun BEIJING June 16 – August 12, 2018
Nadiah Bamadhaj: Ravaged
Nadiah Bamadhaj: Ravaged
Nadiah Bamadhaj NEW YORK June 7 – August 17, 2018
Fu Xiaotong: Proliferation
Fu Xiaotong: Proliferation
Fu Xiaotong NEW YORK June 7 – August 17, 2018
王公懿:笔墨等于零
王公懿:笔墨等于零
Wang Gongyi BEIJING April 22 – June 10, 2018
严善錞:西湖 II
严善錞:西湖 II
Yan Shanchun NEW YORK 2018年4月19日—2018年6月02日
Past and Present
Past and Present
Kaikodo 纽约 2018年3月15日—2013年9月3日
蔡锦:阆苑仙葩
蔡锦:阆苑仙葩
Cai Jin 北京 2018年3月10日—2018年4月15日
王冬龄:诗与画
王冬龄:诗与画
Wang Dongling 纽约 2018年2月25日—2018年4月14日
Roadside Picnic - The Zone
Roadside Picnic - The Zone
纽约 2017年12月14日—2018年2月17日
亿亿而三
亿亿而三
Cao Yi, Zhang Wenzhi, Qi Le and Yuan Song BEIJING 2017年11月25日—2018年2月05日
郭鸿蔚:造型天
郭鸿蔚:造型天
Guo Hongwei 纽约 2017年11月16日-2017年12月9日
亚洲当代艺术周《思考创作》展览推出《郭鸿蔚:天然》
亚洲当代艺术周《思考创作》展览推出《郭鸿蔚:天然》
Guo Hongwei & Judy Blum-Reddy 纽约 2017年10月21日-2017年11月12日
严善錞:A Decade of Paintings and Prints
严善錞:A Decade of Paintings and Prints
Yan Shanchun 北京 2017年9月23日—2017年11月16日
杨诘苍:天地一笔
杨诘苍:天地一笔
Yang Jiechang 纽约 2017年9月7日—2017年10月17日
宋红权:云
宋红权:云
Song Hongquan 北京 2017年6月24日—2017年8月20日
Lam Tung-pang: Fragmentation
Lam Tung-pang: Fragmentation
Lam Tung-pang BEIJING 2017年06月24日—2017年8月20日
转变:董媛,林东鹏,劳同丽
转变:董媛,林东鹏,劳同丽
Dong Yuan, Lam Tung-pang and Lao Tongli 纽约 2017年6月22日—2017年9月2日
永无止境
永无止境
付小桐 北京 2017年4月22日—6月17日
韧:谢晓泽新作
韧:谢晓泽新作
谢晓泽 纽约 2017年4月6日—6月17日
海市蜃楼
海市蜃楼
GAMA 北京 2017年2月18日—4月15日
何倩彤:画皮
何倩彤:画皮
何倩彤 纽约 2017年2月2日—4月1日
静修
静修
陈思平,董媛,付小桐,劳同丽,李旭伟,伍伟 北京 2016年11月26日—2017年1月18日
In Perspective
In Perspective
林延,宋昕,崔斐 纽约 2016年11月17日—2017年1月28日
溯源 II
溯源 II
崔斐 北京 2016年9月17日—2016年11月20日
蒙尘风景
蒙尘风景
何倩彤 北京 2016年9月17日—2016年11月20日
万物
万物
邬建安 纽约 2016年9月8日—2016年11月12日
妻有物语
妻有物语
荣荣&映里 纽约 2016年6月4日—2016年8月20日
万物
万物
邬建安近作 北京 2016年5月14日—2016年8月14日
碑錄—黄易计划
碑錄—黄易计划
塔可 纽约 2016年3月31日—2016年5月28日
西湖
西湖
严善錞 北京 2016年2月27日—2016年5月8日
寂静之地
寂静之地
付小桐 纽约 2016年2月11日—2016年3月26日
无界
无界
王凤鸽 纽约 2016年1月7日—2016年2月6日
回到顶部